Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Sørlandets hudspesialist er en privat klinikk som ikke mottar refusjon fra det offentlige. Derfor betales alle utgifter forbundet med konsultasjon og behandling direkte av pasienten. Man vil ikke ha rett til refusjon fra HELFO (frikort gjelder ikke). Også militære, yrkesskadde, barn og pensjonister må betale fulle egenandeler.

 

Konsultasjon á 30 minutter: 950 kr

Vevsprøve / biopsi: 700 kr

Fjerne føflekk: 2000 kr

Ute-PDT: 3000 kr

Frysebehandling: 400 kr

Curettage: 400 kr

Botox armhuler (ved økt svettetendens): 3500 kr

Prøvetaking (blodprøver, sopp, bakterier) pr stk: 200 kr